fbpx

โซเชียลมีเดีย และ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ก่อนการใช้งานโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มคุณต้องกดยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งมักอนุญาตให้ผู้ให้บริการสามารถนำเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ แม้ว่าจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างจำกัด คุณต้องยอมรับว่าการใช้งานโซเชียลมีเดียคือความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณรั่วไหลได้

Read More
X