fbpx

โซเชียลมีเดีย และ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ก่อนการใช้งานโซเชียลมีเดียคุณต้องกดยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งมักอนุญาตให้ผู้ให้บริการสามารถนำเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้

Natthorn Subhasaram

มกราคม 25, 2022