อภิธานศัพท์ – พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (เรียงลำดับตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ)

รวบรวมคำศัพท์และคำย่อที่เกี่ยวข้องกับ PDPA พร้อมความหมาย เพื่อให้คุณศึกษากฎหมายและทำความเข้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้อย่างลึกซึ้ง

Natthorn Subhasaram

มกราคม 26, 2022

อภิธานศัพท์ – พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (เรียงลำดับตามพยัญชนะภาษาไทย)

รวบรวมคำศัพท์และคำย่อที่เกี่ยวข้องกับ PDPA พร้อมความหมาย เพื่อให้คุณศึกษากฎหมายและทำความเข้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้

Natthorn Subhasaram

มกราคม 26, 2022