fbpx
PDPA สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 1

องค์กรระวังมองข้าม สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ PDPA ประกาศบังคับใช้

ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่เลี่ยงได้ยากมากในยุคปัจจุบันนี้ ที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า การแข่งขันก็ค่อนข้างสูง เรียกได้ว่าองค์กรไหนที่มี “ข้อมูล” มากกว่า ก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของการพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่า ซึ่งในหลาย ๆ องค์กรก็ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์และหันมาให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น แต่การที่องค์กรจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในตอนนี้ นั้นได้มีข้อกฎหมายมารองรับแล้ว นั่นก็คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า PDPA นั่นเอง

Read More
X