ฟีเจอร์ “แสดงข้อมูลการติดตาม” บน LINE กระทบความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล?

สืบเนื่องจากกรณีการเพิ่มฟีเจอร์ “แสดงข้อมูลการติดตาม” บนแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งแสดงจำนวนและรายชื่อของ LINE Official Account ทั้งหมดที่บุคคลได้กดติดตามเอาไว้ เกิดเป็นกระแสความกังวลใจขึ้นว่าเป็นการละเมิดและมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือไม่

Natthorn Subhasaram

มกราคม 26, 2022