ทำไมคุณควร คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่วันนี้ แม้ PDPA เลื่อนบังคับใช้?

อย่าชะล่าใจเพียงเพราะ PDPA เลื่อนบังคับใช้ เริ่มดำเนินการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่วันนี้ ลดเสี่ยงผิดตามกฎหมาย เลี่ยงเจ็บตัวเพราะโดนค่าปรับ

Natthorn Subhasaram

มกราคม 26, 2022