โดนหมด ‘ขายของออนไลน์ ประกัน แบงก์’ หลังบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

GDPR และ PDPA เป็นกฎหมายที่เข้ามากำกับดูแลการปกป้องข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่ทำตามมาตรการจะมีโทษตามกฎหมายด้วย

ICDL Thailand by DBC

กุมภาพันธ์ 1, 2020