fbpx

9 คำถามที่ “ผู้บริหาร” ต้องตอบ เพื่อก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA

ตอบคำถามทั้ง 9 ข้อนี้ เพื่อประเมินว่า ผู้บริหารอย่างตัวคุณเองและองค์กรภายใต้การดูแลของคุณเตรียมพร้อมรับมือกับ PDPA อยู่ในระดับใด มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง ตลอดจนมองเห็นว่ามีจุดใดบ้างที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด!

Natthorn Subhasaram

มกราคม 26, 2022