Train the Trainer : PDPA (ICDL Cert. Promotion)

$38,520.00

สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัลได้ออกแบบหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA

**โปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับผู้ที่มี ICDL Data Protection Certificate แล้วเท่านั้น

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร Train the Trainer เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้อบรมได้ก้าวเข้าสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (“สถาบันฯ”) ได้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการอบรมอย่างเข้มข้นและกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถก้าวขึ้นไปเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมั่นใจ

 

วัตถุประสงค์

สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (“สถาบันฯ”) ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  Personal Data Protection Act หรือ PDPA ซึ่งเป็นกฏหมายที่บัญญัติออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  โดยเนื้อหาตลอดหลักสูตรจะมีทั้งสิ้น 4 วัน เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างผังกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลตลอดจนเรื่อง Document โดยหลักสูตรจะมีทั้งการอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ฉะนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความพร้อมในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมที่สนใจ อันจะนำไปสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

 

ประโยชน์ของการเรียน หลักสูตรการฝึกอบรม Train the Trainer : PDPA

 1. รู้จักและเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบด้าน
 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงานจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สามารถวางแผนและสร้างมาตรการรองรับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

 1. ผู้ที่มีความประสงค์ในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ตัวแทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ต้องควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
 • พนักงานภาครัฐและบริษัทเอกชน
 • ผู้ที่มีความประสงค์เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO: Data Protection Officer)
 • ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)
 • ฝ่ายบุคคล (HR Department)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)
 • ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

โดยท่านที่สนใจสมัครกับทางสถาบันฯ จะต้อง

 1. ได้รับวุฒิบัตร ICDL Data Protection หรือ วุฒิบัตรผ่านหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Personal Data protection Law for Practitioners, MOOC Chulalongkorn University)
 2. ส่ง resume หรือ cv ให้พิจารณา
 3. ส่งวิดิโอคลิปแนะนำตัวเอง 2 นาที

สนใจหลักสูตร Train the trainer : PDPA แต่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตร ICDL Data Protection

สามารถสมัครที่ลิงก์: 👉ICDL Personal Data Protection (PDPA)👈

แต่เดี๋ยวก่อน! Promotion สุดพิเศษ (ภายใน 27 พฤษภาคม 2565 นี้)
 • อบรม PDPA Train the Trainer พร้อมสอบวุฒิบัตร ICDL Data Protection > 2 in 1 ราคาเดียว 40,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าเก่า มีวุฒิบัตร ICDL Data Protection อยู่แล้ว? สมัครเรียน PDPA Train the Trainer > ลดราคา 10% เหลือ 36,000 บาท
*ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone Number : 02-029-0707065-982-5412 (คุณสุ)

Line : @pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : [email protected]