fbpx
Sale 33%

PDPA IN ACTION: 10 in 1

$20,000.00

แพ็กเกจราคาพิเศษ > รวม 10 หลักสูตร Data Protection ตามกฎหมาย PDPA ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคนทำงานองค์กร รวมคอร์สพื้นฐานต้องรู้ สู่ขั้นแอดวานซ์ตามสายงาน

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Package > PDPA in Action: 10 in 1

รวม 10 คอร์สด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand ที่ปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานต้องรู้ สู่ขั้นแอดวานซ์ตามสายงาน เหมาะสำหรับบุคลากรในองค์กรที่ทำด้าน Data Protection ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • Fundamental of Personal Data Protection (PDPA) < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยขั้นพื้นฐาน สอนให้เข้าใจความหมาย หลักการ ความสำคัญ ลักษณะโทษตามกฎหมาย PDPA โดยนำหลักกฎหมายมาจากยุโรป (GDPR) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ภายใต้หลักการและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลหรือเกิดการละเมิดรูปแบบอื่น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา PDPA
 • Data Flow Diagram (DFD) < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  แผนภาพกระแสข้อมูล หรือ แผนภาพการไหลของข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร การรับ-ส่งข้อมูล การประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งแบบจำลองของระบบจะแสดงถึงการไหลของข้อมูลทั้ง INPUT และ OUTPUT ระหว่างแหล่งกำเนิดและปลายทางของการส่งข้อมูล ช่วยให้รู้ถึงความต้องการข้อมูลและข้อบกพร่อง (ปัญหา) ในระบบงานเดิม เพื่อใช้ในการออกแบบและปรับปรุงระบบปฎิบัติการใหม่
 • PDPA Documentation Preparation < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  องค์กรและสถาบันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่อยู่ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA เสียก่อน ถึงจะสามารถปรับปรุงหรือจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องได้ หลักสูตรนี้จึงสอนถึงความจำเป็นตลอดจนวิธีการเขียนเอกสาร
 • IT Management & Governance for IT < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  การบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรด้าน IT จะทำให้ผู้อบรมรู้จักและเข้าใจในการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศโดยเฉพาะบุคคลากรที่ทำงานด้าน IT และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศโดยเฉพาะ
 • IT Management & Governance for Non-IT < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  การบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทั่วไป จะทำให้ผู้อบรมรู้จักและเข้าใจในการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับบุคลากรทั่วไปในหลากหลายแผนกที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ
 • Data Subject Access Request (DSAR) Management < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  การบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะทำให้ผู้อบรมรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการบริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูลและสามารถจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กร
 • PDPA for HR < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร 
  หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะทำให้ผู้อบรมเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA และสามารถบริหารจัดการงานได้ตั้งแต่เรื่องของการจัดสรรหา คัดเลือกบุคลากร การเก็บข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการการลาออกหรือหมดสัญญาจ้างในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน สามารถมีแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
 • PDPA for SMEs < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในการบริหารและจัดการองค์กร SMEsด้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA
 • PDPA for Management < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการบริหารจัดการองค์กร จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในการบริหารองค์กรและจัดการงานต่างๆ ในองค์กรได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA
 • PDPA for Internal Auditor < คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกฎหมาย PDPA ที่จำเป็น และหลักการการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การวางแผนงาน ตลอดจนการลงมือตรวจสอบภายในการทำงานตามกฎหมายฉบับนี้ของแต่ละฝ่ายอย่างครอบคลุม

*พิเศษสมัครวันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565 >> 20,000 บาท!
จากราคาเต็ม 30,000 บาท (ปกติหลักสูตรละ 3,000 บาท)

*ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

PDPA in Action: 10 in 1 เหมาะสำหรับบุคลากรที่มีความประสงค์ มีหน้าที่ หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร โดยจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งในการสมัคร 1 ครั้ง อาจจัดสรรให้มีผู้เข้าเรียนได้หลายท่าน ตามแต่ละหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

รายละเอียดการอบรม

 • อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA และผนวกกับความถนัดเฉพาะทางของแต่ละท่าน
 • วิทยากรผ่านการเรียนหลักสูตร PDPA Train the Trainer จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล DDTI และเป็นที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
 • อบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) ภายหลังได้รับรหัสเข้าเรียน

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel: 02-029-0707 #3, 061-024-7897 (คุณธิดา)
Line : @pdpathailand
Messenger : PDPA Thailand
Email : [email protected]