Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)

$3,210.00

Fundamental of Personal Data Protection (PDPA) หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอนให้เข้าใจความหมาย หลักการ ความสำคัญ ลักษณะโทษตาม PDPA

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Fundamental of Personal Data Protection (PDPA) หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยขั้นพื้นฐาน สอนให้เข้าใจความหมาย หลักการ ความสำคัญ ลักษณะโทษตามกฎหมาย PDPA โดยนำหลักกฎหมายมาจากยุโรป (GDPR) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการ และมาตราการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล พร้อมทั้งนำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา PDPA

ประโยชน์ของการเรียน Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)

 1. ที่มาที่ไปของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับใคร
 4. หากมีปัญหาเกิดขึ้น องค์กร จะถูกลงโทษอย่างไร
 5. องค์กร/ผู้ควบคุมข้อมูล ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างไร

 

รายละเอียดหลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)

 • ที่มาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 • การบังคับใช้กฎหมาย
 • นิยามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคล, นิยาม, และประเภท
 • หลักกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 • สิทธิเจ้าของข้อมูล
 • ความรับผิดชอบ โทษ
 • สิ่งที่องค์กรต้องเตรียม

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

 • พนักงานบริษัทเอกชน
 • คนที่อยากเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO: Data Protection Officer)
 • ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)
 • ฝ่ายบุคคล (HR Department)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)
 • ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone Number : 065-982-5412 (คุณสุ) หรือ 061-024-7897 (คุณธิดา)

Line : @pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : [email protected]