fbpx
 • 0

  ตะกร้าสินค้า

 

HR โดนทุกองค์กร!

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resource ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เพราะมีบทบาทเป็นแผนกด่านหน้า ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล(โดยเฉพาะข้อมูลของพนักงานในองค์กร)มากที่สุดแผนกหนึ่ง ซึ่งจะต้องจัดการด้านการ เก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีระบบ และคำนึงถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลบุคคลเป็นสำคัญ

 

วงการ HR ได้รับผลกระทบจาก PDPA อย่างไร?

– ข้อมูลของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในองค์ทุกคนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

– ข้อมูลของพนักงานที่ออกไปแล้ว วิธีการเก็บข้อมูล และระยะเวลาที่ควรเก็บข้อมูล

– ข้อมูลของผู้สมัครงานกับองค์กรควรจัดการอย่างไร?

– การขอความยินยอมเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการประมวลผล ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล ฯลฯ

– การปรับสัญญาจ้างงาน ตลอดจนเอกสารยอมรับและเงื่อนไขการสมัครงาน

 

Personal Data Protection Certificate (PDPC) หลักสูตรเรียนออนไลน์พร้อมสอบรับวุฒิบัตรจาก ICDL มาตรฐานสากลระดับโลก (ICDL คือใคร) อบรมเข้มข้นทั้ง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป GDPR กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย PDPA และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับ เพื่อให้ HR อย่างคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถทำไปปรับใช้กับองค์กรได้มากที่สุด

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สนใจ คลิ๊กเลย!

 

คอร์สอบรมออนไลน์กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล ที่องค์กรกว่า 50 องค์กรเลือกอบรม!

(ลูกค้าของเราคือใครบ้าง คลิกเลย!)

 

ทำไมถึงต้องอบรม PDPA กับสถาบัน DDTI

 • เรียนรู้ PDPA & GDPR ภายใต้มาตรฐานสากล ICDL
 • เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกกว่าใคร
 • เรียนซ้ำ หรือทบทวนกี่ครั้งก็ได้ ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เนื้อหาครอบคลุมกฎหมาย GDPR ของยุโรป และ PDPA ของไทย
 • มากกว่าแค่กฎหมาย เพราะเรียนรู้แนวปฏิบัติด้วย
 • จบหลักสูตรพร้อมสอบวุฒิบัตรจาก ICDL มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ใบเบิกทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

ส่วนที่ 1 Social learning (Video) for Organisation Officer
 • ความเป็นมา หลักพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • การละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการบังคับทางกฎหมาย
 • พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติของไทย
รวม 27 ตอน ความยาวต่อตอนประมาณ 20 นาที ความยาวรวม 9 ชม. (โดยประมาณ)
.
.
ส่วนที่ 2 E-learning สำหรับประชาชนทั่วไป
Part 1
ตอนที่ 1 สิทธิคืออะไร
ตอนที่ 2 ประเภทของสิทธิ
ตอนที่ 3 ประเภทของสิทธิ – รัฐธรรมนูญ. (ต่อ)
ตอนที่ 4 สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
Part 2
ตอนที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ตอนที่ 3 กฎหมาย GDPR เบื้องต้น
ตอนที่ 4 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Part 3
ตอนที่ 1 สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ตอนที่ 2 หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล
ตอนที่ 3 หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล
ตอนที่ 4 ข้อยกเว้นของหลักการขอความยินยอม
รวม 12 ตอน ความยาวต่อตอนประมาณ 10 นาที ความยาวรวม 3 ชม. (โดยประมาณ)
.
.
.

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สนใจ คลิ๊กเลย!

 

พิเศษยิ่งกว่า!!

สมัครในรูปแบบองค์กร 10 ท่านขึ้นไป ติดต่อ : 081 – 632 – 5918 (คุณสุ)

หรือลงทะเบียนเพื่อให้ทางสถาบันติดต่อกลับ

 

[contact-form-7 id=”8835″ title=”PMAT Contact”]

X