fbpx

สอบ ICDL Digital Marketing Certificate [DM-100]

หากคุณพร้อม!

ICDL Thailand by DBC เปิดโอกาสให้คุณสามารถสมัครสอบ ICDL Digital Marketing Certificate ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ไม่ต้องรอใคร เพียงแค่คุณพร้อมและสมัครสอบเรา
– ค่าใช้จ่ายในการสอบ 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
– เงื่อนไขในการสมัครสอบ: แจ้งล่วงหน้าก่อนสอบ 3 วัน เพื่อดำเนินการจัดเตรียมการสอบ

Recommend:

 • การสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ตามมาตรฐานของ ECDL/ICDL)
 • การสมัครสอบ 1 ครั้ง ท่านจะได้รับ สิทธิ์ในการทำชุดเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 2 ครั้ง (ไม่นับคะแนน) และสิทธิ์ในการสอบเพื่อประเมินรับวุฒิบัตร 1 ครั้ง (นับคะแนน)
 • กรณีสอบไม่ผ่าน ท่านสามารถสมัครเพื่อสอบใหม่ได้ในราคา 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เช่นเดิม
 • วุฒิบัตรสามารถใช้ได้ตลอดชีพ

การสอบวุฒิบัตร (EXAM)

 • เวลาที่ใช้ในการสอบวุฒิบัตร (Automated Certification Exam) คือ 45 นาที
 • ผู้ที่ได้คะแนน 75% ขึ้นไปจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL
 • ผู้สมัครสามารถสอบจริงโดยไม่ทดสอบความพร้อมก็ได้
 • กรณีที่ผู้สมัครสอบจริงแล้วจะไม่สามารถทดสอบความพร้อมได้
 • ผู้สมัครจะไม่สอบจริงในวันทดสอบความพร้อมก็ได้ แต่ผู้สมัครต้องมาใช้สิทธิในการสอบจริงภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีทดสอบความพร้อมครั้งแรก
 • การสมัครสอบ 1 ครั้ง ผู้สมัครสอบจะต้องใช้สิทธิการทดสอบและการสอบวุฒิบัตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทดสอบครั้งแรก

เมื่อสอบผ่าน (Certificated)

 • ผู้สมัครจะได้รับ ICDL Digital Marketing Certificate ที่ออกให้โดยตรงจาก  ICDL ซึ่งได้รับการรับรองและยอมรับทั่วโลกในระยะเวลา 2  เดือนนับจากวันสอบผ่าน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนผ่าน Google Form (ที่ปุ่มด้านบน หรือคลิกที่นี่ สมัครสอบวุฒิบัตร 

2. ผู้สมัครชำระเงินโดยการโอนเงินที่บัญชี: ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 034-390926-8 ชื่อบัญชี บจก. ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์

3. ผู้สมัครแจกหลักฐานการชำระเงินที่ Messenger ของ ICDL Thailand by DBC

4. รอคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่ออบรม

หรือ โทร 081 632 5918

หมายเหตุ: การสอบใช้คอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ ผู้สอบนำเพียงเอกสารการยืนยันตัวตน เช่น บัตร ปปชใบขับขี่ เป็นต้น เพื่อเข้าห้องสอบเท่านั้น

สถานที่สอบ:  อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ชั้น 10 ห้องเรียนแห่งอนาคต JSharp Future Classroom

X

Leke Kremi Symlink shell Instagram Türk takipçi al haberler antalya ko cuce Wso shell download Etkileşim Özelliği Olan Instagram ucuz Takipçiler Antalya ilaçlama firmaları