แบบฟอร์มยื่นคำร้อง PDPA

แบบฟอร์มยื่นคำร้อง PDPA

ล่าสุดประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้มีการเปิดช่องทางการทำคำขอ หรือส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระการเดินทางแก่หน่วยงาน และประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน PDPA 

สามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) โดยช่องทางดังนี้ 

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทร : 02 142 1033, 02 141 6993

E-mail : [email protected] 

FB : https://www.facebook.com/pdpc.th 

หรือเว็บไซต์ : http://www.pdpc.or.th

  • โดยหากได้ทำการยื่นคำขอ ติดต่อราชการ หรือยื่นคำร้องทางช่องทางออนไลน์ตามช่องทางข้างต้น ท่านสามารถติดตาม หรือขอรับคำยืนยันจากสำนักงานฯ ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์

เบอร์โทร : 02 141 6996 , 02 142 1033 (ตามเวลาทำการราชการ)

  • สามารถใช้วิธีการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ หน้าจอโทรศัพท์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเบื้อต้น ว่าได้รับการยืนยันคำขอ หรือติดต่อจากทางสำนักงานฯแล้ว
  • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565  >> คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ 

วิธีการยื่นคำร้อง PDPA ออนไลน์ 

  1. กรอกแบบคำร้องเรียนให้ครบถ้วน คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดแบบคำร้องเรียน PDPA >>  [ แบบคำร้องเรียน word ]  , [ แบบคำร้องเรียน pdf ]
  2. ยื่นแบบคำร้องเรียนไปที่  E-mail : [email protected] 
  3. สามารถติดตาม หรือขอรับคำยืนยันจากสำนักงานฯ ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์

เบอร์โทร : 02 141 6996 , 02 142 1033 (ตามเวลาทำการราชการ)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล