fbpx

DPO Service

dpo service

ทำไม? ต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

Data Protection Officer หรือ DPO เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย DPO มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) และตรวจสอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

องค์กรที่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

  • องค์กรรัฐ ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
  • องค์กรที่ประมวลผลข้อมูลของบุคคลจำนวนมาก เช่น บริษัทจัดหางาน ห้างสรรพสินค้าที่มีระบบสมาชิก เป็นต้น
  • องค์กรที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเป็นจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย เป็นต้น

บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จาก PDPA Thailand

✅ ให้คำปรึกษาด้านพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

✅ รับเรื่องร้องเรียนและติดต่อประสานงานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด รวมถึงกรณีที่มีการขอใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

✅ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการรายงานสิ่งผิดปกติตามคำร้องขอของบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

✅ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำผ่านบันทึกกิจกรรมการประมวล RoPA เช่น การจัดเก็บและการทำลายข้อมูล, Data leak process จำนวนเดือนละ 2 กิจกรรม

✅ ปฏิบัติงานเป็นผู้แทนของบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายในองค์กร

✅ ปฏิบัติงานเป็นผู้แทนของบริษัท แจ้งเหตุการละเมิดของข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง

dpo

“การันตีว่าเราเข้าใจธุรกิจของคุณ จากการเป็นที่ปรึกษาด้าน PDPA

ให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทขนาดอื่น ๆ มาแล้ว”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone Number : 081-632-5918 (คุณปุ๋ม)

Line : @pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : [email protected]