DATA PROTECTION

โมดูลใหม่ล่าสุดของ ICDL ครอบคลุมทักษะที่สำคัญที่คุณต้องการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 

ใบรับรองวุฒิบัตร Personal Data Protection Certificate (PDPC)

ใบรับรองวุฒิบัตร Data Protection Certificate โดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL ดำเนินการโดย Digital Business Consult จาก ICDL Thailand  คือ โมดูลรับรองทักษะการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ภาคธุรกิจต้องมี ตามข้อกำหนดความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการปกป้องข้อมูล ในเป็นไปตามนโยบายและมาตรการป้องกันข้อมูลปัญหาคือ คนทำงานจำนวนมากไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับกฎระเบียบการป้องกันข้อมูลตามกฎหมายพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมาย GDPR ของ EU ในหลายสิบปีที่ผ่านมาเราเก็บข้อมูลลูกค้าหรือรายชื่อผู้รับจดหมายมามหาศาล โดยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องความรับผิดชอบต่อข้อมูลของลูกค้าตามกฎหมายในฐานะ ‘data controller’ และ ‘data processor’ โดยในเฉพาะในองค์กรขนาดเล็กที่ความเชี่ยวชาญในการปกป้องข้อมูลมีน้อยมาก มูลนิธิ ECDL จึงได้พัฒนาทักษะโมดูลใหม่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลครอบคลุมทักษะที่สำคัญรวมถึงหลักการของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามการปกป้องข้อมูล ภาพรวมของ GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายต้นแบบพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของโลก และประเทศไทยก็นำมาใช้เป็นต้นแบบในการทำพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยโมดูลดังกล่าวถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทำงานในองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าพนักงงานมีทักษะที่เหมาะสมเข้าใจถึงสิทธิ์ของตนเองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หัวหน้าโครงการมาตรฐานของมูลนิธิ ECDL อย่าง Frank Mockler ยังกล่าวถึงความสำคัญเรื่องนี้อีกว่า “การเพิ่มจำนวนข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรรวบรวมทุกประเภท จำเป็นที่พวกเขาจะต้องมีพนักงานที่เข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง โมดูลการปกป้องข้อมูล ICDL ที่รับรองทักษะเหล่านี้จะให้ความมั่นใจแก่องค์กรว่าพนักงานของพวกเขาพร้อมที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ผิดหลักกฎหมายและหลักสากล” ถึงเวลาแล้วที่จะต้องย้อนกลับไปและถามว่าคุณพร้อมหรือยัง

 

เมื่อจบหลักสูตรนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับคุณวุฒิจะสามารถ:

 • ทำความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูล
 • ทำความเข้าใจถึงเหตุผลวัตถุประสงค์และขอบเขตของกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR)
 • สรุปหลักการสำคัญของ GDPR ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ทำความเข้าใจถึงสิทธิการจัดการข้อมูลและวิธีการรักษา
 • ทำความเข้าใจว่านโยบายและวิธีการของบริษัท ที่ควรเป็นไปตามข้อบังคับการปกป้องข้อมูลและร่างมาตรการขององค์กรเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้
 • ทำความเข้าใจวิธีการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลและผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันข้อมูล
 

โมดูลนี้มีประโยชน์อย่างไร?

 • สร้างความตระหนักในหลักการของการปกป้องข้อมูล
 • พัฒนาความเข้าใจในทางปฏิบัติของวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 • รองรับความต้องการขององค์กรของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR
 • มีความเข้าใจถึงสิทธิการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งในและนอกยุโรป
 • มีความเข้าใจวิธีการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลบุคคลและผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
 

ภาพรวมของหลักสูตร

ใบรับรองคุณวุฒิ
Data Protection
Certificate

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone Number : 065-982-5412 (คุณสุ) หรือ 061-024-7897 (คุณธิดา)

Line : @pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : [email protected]