fbpx

Consulting Service (รายชั่วโมง)

ความมั่นใจจาก “0″ เป็น “100” โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน PDPA

หากคุณไม่เข้าใจและไม่มั่นใจว่าต้องทำตาม PDPA อย่างไร ลองให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราช่วย ด้วยบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย Digital Business Consult (DBC)

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) คืออะไร?

กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ผู้อื่นล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล หรือหากจะมีการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ต้องเป็นไปด้วยความเต็มใจของเจ้าของข้อมูล หรือมีฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมมา รองรับ

ข้อดีของการบริการที่ปรึกษากับ DBC

 1. มีแผนการทำงาน และกระบวนการที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับ PDPA
 2. มีสัญญา และกระบวนการที่สอดคล้องกับ PDPA
 3. สามารถรับรองการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลซึ่งอาจเป็นพนักงานหรือลูกค้า
 4. ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 5. ในกรณีเกิดปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณทำตาม PDPA เรียบร้อย ลดโอกาสได้รับโทษทางกฎหมาย
 6. สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้ใจให้แก่ลูกค้า
 7. พนักงานในองค์กรจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับ PDPA ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการทำงาน

บริการการเตรียมตัวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับองค์กร

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดทีมปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คำปรึกษาแก่องค์กรที่ต้องการรับคำปรึกษา รวมถึงยังมีบริการอบรมแก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

 1. ทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงานและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บริการให้คำปรึกษาแก่ คณะกรรมการบริหารบริษัท และคณะทำงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO
  • การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • การจัดทำ Data Protection Policy / Data Protection Notice
  • การจัดทำ Data Map / Data Flow Mapping
  • จัดทำเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำด้านไอทีและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
 3. บริการจัดทำข้อเสนอและแผนงานปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน เอกสารสัญญา (ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน) ข้อตกลงและแบบฟอร์มที่ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับ PDPA
 4. บริการประเมินความเสี่ยง มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม PDPA และมีมาตรการรายงานการแจ้งการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล
 5. บริการจัดอบรมบุคลากรขององค์กร
  • Classroom Lecture /Classroom /Workshop Online Lesson
 6. คู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ PDPA

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

บริการให้คำปรึกษาด้าน PDPA รายชั่วโมง จาก Digital Business Consult

สำหรับองค์กรที่ต้องการรับคำปรึกษาด้าน PDPA เฉพาะเรื่อง หรือมีงบประมาณจำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการจ้างที่ปรึกษาที่ดูแลอย่างสมบูรณ์ครบวงจร ทาง Digital Business Consult (DBC) ขอเสนอบริการให้คำปรึกษารูปแบบย่อมเยาว์ โดยคิดค่าบริการตามรายชั่วโมงที่ให้คำปรึกษา

Package อัตราค่าบริการ

 • ค่าที่ปรึกษา 1 ชั่วโมง 5,000 บาท
 • ค่าที่ปรึกษา 10 ชั่วโมง 40,000 บาท
 • ค่าที่ปรึกษา 20 ชั่วโมง 70,000 บาท
 • ค่าที่ปรึกษา 40 ชั่วโมง 100,000 บาท

พิเศษ! สำหรับองค์กรที่ยังไม่เคยปรึกษากับเรา คิดค่าบริการที่ปรึกษาชั่วโมงแรก 3,000 บาท

หมายเหตุ

 1. การคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง กรณีปรึกษาครั้งละไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง หรือกรณีเศษเกินของ 1 ชั่วโมง จะคิดเป็นอีก 1 ชั่วโมง
 2. กรณีส่งเอกสารให้อ่านหรือตรวจสอบ คิดค่าอ่านหรือตรวจสอบเอกสารตามเวลาจริงที่อ่าน
 3. กรณีที่ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติม คิดค่าบริการตามเวลาที่มีการค้นคว้าเพิ่มเติม

เงื่อนไขการให้คำปรึกษา

 1. ชำระค่าบริการล่วงหน้า สามารถใช้บริการได้เป็นเวลา 1 ปี โดยปรึกษาผ่านระบบ Zoom ของบริษัท
 2. หากมีเอกสาร สามารถนำส่งเอกสารให้ศึกษาล่วงหน้าผ่านทางอีเมล pdpa@digitalbusinessconsult.asia
 3. บริษัทจะส่งไฟล์บันทึกการให้คำปรึกษากลับเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
 4. จองเวลาให้คำปรึกษาล่วงหน้า 1 สัปดาห์ได้ที่ pdpa@digitalbusinessconsult.asia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone Number : 081-632-5918

Line : pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : pdpa@digitalbusinessconsult.asiaX