123 Cases (อบรมกรณีศึกษา)

  • Students: 1
  • Duration: 12 weeks

123 Cases

PDPA 123 CASES คือ คอร์สอบรมกรณีศึกษาที่อาจขึ้นจริงในประเทศไทย ที่เกี่ยวกับ Personal Data Protection หรือการคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning)

พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล DDTI และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก International Computer Driving License – ICDL ครอบคลุมเนื้อหากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของไทย (PDPA) และแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง

คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับ:

  • บุคคลทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูล
  • เจ้าหน้าที่แผนก HR, IT, Admin/Webmaster, Digital Marketer, Public Relations, Customer Service, Salesperson, Accountant
  • ฟรีแลนซ์
  • เจ้าของธุรกิจ
  • ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนืื้อหา/ ประเด็นศึกษา

หมวด 1: ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
2. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนบุคคล
3. Data Breach Vs. Privacy breach
4. ความเป็นส่วนตัว กับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
5. Data Lifecycle Management
6. DPMP (policy, people, process)
7. สาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หมวด 2: เหตุการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ถุงกล้วยปิ้ง
3. App หมอชนะ
4. App and Privacy breach
5. ภาพถ่าย ภาพวีดิโอ และ CCTV
6. องค์การการกุศล
7. องค์การไม่แสวงหากำไร
8. พนักงานต้อนรับในร้านทำผม ร้านนวด สปา
9. ความเสี่ยงร้านอาหารกับการจองที่นั่ง
10. ลายมือกระดาษคำตอบ
11. ลายมือกระดาษคำตอบ เสริมคดี
12. ลายมืออาจารย์ เกรดนักศึกษา
13. คะแนนสอบ ประกาศผล
14. เกมเสี่ยงโชค กับการเก็บข้อมูลที่มากไป
15. ใบสมัครสมาชิกออนไลน์
16. อย่าไว้วางใจ Free-wifi
17. Public Free-wifi
18. ATM-KIOSK
19. กรุณาพูดเบาๆหน่อย
20. Social Engineering
21. สมุดเยี่ยมชม
22. Security post
23. นักแคปหน้าจอ
24. ใบรับประกัน
25. ใบสมัครงานของลูกจ้าง
26. หมายเลขบัตรสมาชิก
27. คอมพิวเตอร์สาธารณะ
28. ความเป็นส่วนตัวกับแอปมือถือ
29. Selfie
30. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และมือถือ
31. แชร์โลเคชั่น
32. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์กับความเป็นส่วนตัว
33. Fingerprints and Digital Footprints
34. CCTV footage
35. เจตนาดีไม่ใช่คำตอบ
36. ผู้ให้เช่าโปรดระวัง
37. คนรู้จักเรามากกว่าที่เราคิด
38. การโหลดวีดิโอเข้า Social media
39. การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล และ Phishing-PDPA
40. Freelance อย่าพลาดเชียวนะ
41. ความยินยอมและความไม่ยอม
42. การขอความยินยอมแบบไหนไม่โอเค
43. ความยินยอมหนึ่งปีให้หลัง
หมวด 3: PDPA in Office: การจัดแบ่งประเภทข้อมูล
1. การออกแบบระบบและกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. การจัดการข้อร้องเรียน
3. ความสำคัญในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
4. การจัดการความเสี่ยง Data Warehouse
5.มอบหมายหน้าที่ได้ แต่ไม่ใช่โอนความรับผิด
6. บางสิ่งเลวร้ายกำลังเกิดขึ้นกับข้อมูลเอกสาร
7.ปัญหาที่ซ่อนอยู่ในแฟ้มข้อมูลเอกสาร
8. Open Office เชื้อเชิญให้คนสอดแนม
9. GDPR Cookies Policy
10. ความสำคัญของฝ่ายบุคคลกับการคุ้มครองข้อมูลบุคคล
11. ใบสมัครงาน
12. การสแกนลายนิ้วมือเข้าที่ทำงาน
13. Happy Birthday น้ำท่วมปากจากการ์ดอวยพรวันเกิด
14. การแจ้งเวียนอีเมล์เกิด แก่ เจ็บ ตายในองค์กร
15. บอร์ดประกาศในหน่วยงาน
16. การแชร์และแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล
17. LINE กับการโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม
18. เสียงจากฝ่ายขายและฝ่ายให้บริการลูกค้า
19. บทสนทนาฝ่ายขาย
20. เทคนิคเพิ่มยอดลูกค้าของฝ่ายขาย
21. โปรดระวัง การใช้ข้อมูลบุคคลเป็นครั้งที่สอง
22. นี่คือนโยบายของบริษัท
23. การแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อขอเก็บข้อมูลที่มากเกินไป
24. แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม
25. Call Center กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
26. เมื่อพนักงานถูกไล่ออก หรือลาออก
27. ความเสี่ยงจากภายใน ลูกจ้างที่รอวันระเบิด
28. ปัญหาที่มากับเซลที่ลาออก และเข้าใหม่
29. ตารางงานและตารางนัดหมาย
30. ทันทีที่กดส่งความเสียใจก็ตามมา
31. อาการจากการชอบเก็บของเก่า
32. การเข้ารหัสข้อมูลบุคคล
33. ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลกับความรับผิดชอบในองค์กร
34. การเคลียร์โต๊ะทำงาน 5ส กับ PDPA
35. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการทำซ้ำข้อมูล
36. อันตรายจากการไว้ใจแหล่งข้อมูลฟรี
37. แหล่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ความเสี่ยงที่รออยู่
38. อำนาจที่ยิ่งใหญ่ มากับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
39. ความลับในข้อมูลสำเนาดิจิทัลและเครื่องถ่ายเอกสาร
40. มากกว่าที่เห็น มากกว่าที่คิด
41. การพิสูจน์ตัวตน
42. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
43. หลักความถูกต้องของข้อมูล ที่มิใช่เพียงแค่ความถูกต้อง
44. ความไว้วางใจองค์กรเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล
45. อย่าลืมที่จะล้างและลบข้อมูล
46. การสำเนาเอกสาร
47. ควรล๊อคข้อมูล หรือเสี่ยงกับข้อมูลหาย
หมวด 4: การส่งข้อมูลอ่อนไหว บทเรียนจากสำนักงานทนายความ
1. USB and Portable Device
หมวด 5: การสำรองไฟล์กับสิทธิในการขอลบข้อมูล
1. อย่าฉีกกระดาษ
2. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในกองเอกสาร)
3. ปัญหาจากการทิ้งคอมพิวเตอร์และแฟลชไดรฟ์
4. ข้อมูลส่วนบุคคลกับตัวแทน คนเดินเอกสาร
5. การรั่วไหลของข้อมูลจากหนังสือร้องเรียน
6. ลายนิ้วมือแลกอาหารกลางวัน
7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับโรงเรียน คดีอังกฤษ
8. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9. ทดสอบระบบความปลอดภัยขององค์กร
10. Start-up กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11. Smart City กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
13. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
14. Security and Privacy Dilemma
15. การเรียกค่าไถ่ทางระบบ
16. การตัดสินใจและการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone Number : 081-632-5918

Line : pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : pdpa@digitalbusinessconsult.asia

Curriculum is empty

Price

1,499.00฿3,000.00฿
X