ติดต่อเรา

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด                                                                    Digital Business Consult Co., Ltd.

ที่ตั้งสำนักงาน:                                                                                                            ห้อง 71002 ชั้น 10 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร 7)                        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน        แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ติดต่อเรา

  1. Email: [email protected]
  2. Facebook: PDPA Thailand
  3. Line ID: @pdpathailand
  4. Tel: 02-0290707 
  • บริการ PDPA Inhouse Training ต่อ 1 หรือ 063-2700553
  • บริการ PDPA Consultant  ต่อ 4 หรือ 081-6325918
  • บริการ PDPA Compliance Audit ต่อ 5 หรือ 098-7466582
  • บริการอื่นๆ ด้าน PDPA ต่อ 3 หรือ 061-0247897