fbpx

PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่หน่วยงานการศึกษา

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พร้อมทีม PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เข้าพบหน่วยงานการศึกษา 3 แห่ง หวังสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด

pornpilast su

พฤศจิกายน 23, 2022

สถานศึกษาต้องปฎิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารทำอย่างไร PDPA Thailand กับ Eduzones มีคำตอบ

เมื่อ “สถานศึกษา” เป็นอีกหนึ่งประเภทองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีตัวช่วยในการดำเนินงานตามกฎหมายที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม

pornpilast su

ตุลาคม 29, 2022

ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง) รับตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารงานสำนักงาน PDPC

ลงมติแต่งตั้ง นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง) เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ตามอำนาจ PDPA

pornpilast su

ตุลาคม 7, 2022

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 2 ชุดแรก พร้อมตัดสินโทษปกครองหากละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มีผลสรุปการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ชุด ได้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน และเศรษฐกิจ และ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และอื่นๆ

Natthorn Subhasaram

กันยายน 17, 2022

เอกสารที่ HR ทุกองค์กรต้องมี ดาวน์โหลดฟรี PDPA Guideline กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

เอกสารแนวปฏิบัติ PDPA Guideline โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ PDPA Thailand ผู้ประกอบการดาวน์โหลดฟรีได้ที่นี่

ICDL Thailand by DBC

กันยายน 1, 2022

PDPA Thailand ได้รับเกียรติจาก อ. เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงระหว่าง กฎหมาย PDPA กับ OIA”

อาจารย์ เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ – ร่วมอบรมเสวนาให้กับ PDPAThailand เรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

pornpilast su

สิงหาคม 26, 2022

สภาองค์กรนายจ้างไทย ร่วมมือ PDPA Thailand และ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ร่วมกันให้ความรู้ PDPA

สภาองค์การนายจ้างไทย จับมือ PDPA Thailand สร้างความเข้าใจ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หวังผู้ประกอบการทำถูกกฎหมาย
หลังเอกชนตื่นกลัวบทลงโทษรุนแรง

pornpilast su

สิงหาคม 10, 2022

ประชุม ครม. เผยยกร่างกฎหมายลูก ลักษณะ ‘หน่วยงานยกเว้น PDPA’

วันที่ 5 ก.ค. 2565 – รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล จากการประชุมครม. เผยว่า มีมติที่น่าสนใจ คือ ครม.อนุมัติหลักการของกฎหมายลูก หรือ “ร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ยกเว้นมิให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ .”

pornpilast su

กรกฎาคม 7, 2022
1 2