PDPA Thailand เข้าพบ ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เข้าพบ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมาย PDPA )

pornpilast su

ธันวาคม 13, 2022

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยสถิติร้องเรียนหน่วยงานเอกชนฝ่าฝืน PDPA สูงถึง 83.1% !!!

ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. ได้ออกสถิติการรับเรื่องร้องเรียน และสอบถามทางโทรศัพท์เรื่อง PDPA โดยมีการจัดระยะเวลาทั้งหมด 1 ปี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2565 โดยทางสคส. แจ้งว่าใน 1 ปีที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนสูงถึง 2,246 ครั้ง

pornpilast su

ธันวาคม 9, 2022

PDPA Thailand เข้าพบ ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์  เลขาธิการ สคบ. หารือแนวทาง PDPA

2 ธันวาคม 2565 – ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมคณะ PDPA Thailand เข้าพบหารือกับ นายสรณ์อัฑฒ์ ธนินธิพันธ์ เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และทีมคุ้มครองคดีเรื่องแนวทาง PDPA เนื่องจาก PDPA เป็นกฎหมายใหม่ที่ทาง สคบ. ยังรู้สึกว่าเป็นกังวลในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในทะเบียนของสคบ. รวมไปถึงกลุ่มผู้ทำธุรกิจขายตรงต่าง ๆ

pornpilast su

ธันวาคม 2, 2022

PDPA Thailand จับมือ TRIS Corporation รุกให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ PDPA Thailand ได้ลงนามความร่วมมือกับ TRIS Corporation เพื่อร่วมกันให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าของทั้ง 2 ฝ่ายได้รับบริการที่ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภาคเอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาครัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

pornpilast su

ธันวาคม 2, 2022

PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่หน่วยงานการศึกษา

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พร้อมทีม PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เข้าพบหน่วยงานการศึกษา 3 แห่ง หวังสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด

pornpilast su

พฤศจิกายน 23, 2022

สถานศึกษาต้องปฎิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารทำอย่างไร PDPA Thailand กับ Eduzones มีคำตอบ

เมื่อ “สถานศึกษา” เป็นอีกหนึ่งประเภทองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีตัวช่วยในการดำเนินงานตามกฎหมายที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม

pornpilast su

ตุลาคม 29, 2022

ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง) รับตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารงานสำนักงาน PDPC

ลงมติแต่งตั้ง นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง) เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ตามอำนาจ PDPA

pornpilast su

ตุลาคม 7, 2022

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 2 ชุดแรก พร้อมตัดสินโทษปกครองหากละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มีผลสรุปการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ชุด ได้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน และเศรษฐกิจ และ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และอื่นๆ

Natthorn Subhasaram

กันยายน 17, 2022

เอกสารที่ HR ทุกองค์กรต้องมี ดาวน์โหลดฟรี PDPA Guideline กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

เอกสารแนวปฏิบัติ PDPA Guideline โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ PDPA Thailand ผู้ประกอบการดาวน์โหลดฟรีได้ที่นี่

ICDL Thailand by DBC

กันยายน 1, 2022

PDPA Thailand ได้รับเกียรติจาก อ. เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงระหว่าง กฎหมาย PDPA กับ OIA”

อาจารย์ เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ – ร่วมอบรมเสวนาให้กับ PDPAThailand เรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

pornpilast su

สิงหาคม 26, 2022
1 2 3