fbpx

ยันไม่เลื่อน! กฎหมาย PDPA บังคับใช้ 1 มิ.ย. 65 พร้อมประเด็นอัปเดตกับ เธียรชัย ณ นคร

ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยืนยันปีนี้กฎหมาย PDPA ไม่เลื่อนบังคับใช้แล้ว

Natthorn Subhasaram

พฤษภาคม 13, 2022

เผยประวัติ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ PDPA ไทย

เผยประวัติ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวม 10 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้ง เชื่อความเชี่ยวชาญของทุกท่านสะท้อนภาพการพัฒนาด้าน Data Protection ขีดสุดของไทย

Natthorn Subhasaram

กุมภาพันธ์ 10, 2022