fbpx

ยันไม่เลื่อน! กฎหมาย PDPA บังคับใช้ 1 มิ.ย. 65 พร้อมประเด็นอัปเดตกับ เธียรชัย ณ นคร

ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยืนยันปีนี้กฎหมาย PDPA ไม่เลื่อนบังคับใช้แล้ว

Natthorn Subhasaram

พฤษภาคม 13, 2022

pornpilast su

พฤษภาคม 6, 2022

Natthorn Subhasaram

มีนาคม 24, 2022

เผยประวัติ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ PDPA ไทย

เผยประวัติ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวม 10 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้ง เชื่อความเชี่ยวชาญของทุกท่านสะท้อนภาพการพัฒนาด้าน Data Protection ขีดสุดของไทย

Natthorn Subhasaram

กุมภาพันธ์ 10, 2022

ประกาศอย่างเป็นทางการ! แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

18 มกราคม 2565 – คณะรัฐมนตรีมีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายนามผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรวม 10 ท่าน

Natthorn Subhasaram

มกราคม 26, 2022

TPQI เพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพ “นักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สะท้อน PDPA วาระแห่งชาติ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำลังจะได้รับการบังคับใช้เต็มรูปแบบ 1 มิถุนายน 2565 นี้ ล่าสุด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ได้เพิ่มอาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูล เป็นวิชาชีพใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

Natthorn Subhasaram

มกราคม 26, 2022
1 2 7