Term of Service กับกฎหมาย PDPA ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องรู้ พร้อมแนะวิธีแก้ไขให้ถูกต้อง

: คุณกำลังทำผิด PDPA อยู่รึเปล่า? ผู้ให้บริการออนไลน์ แพลตฟอร์มเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่จัดทำเงื่อนไขในการให้บริการ หรือ Term of Service ที่ยาวมากและคลุมเครือ ยากแก่การทำความเข้าใจมีความเสี่ยงมากต่อการทำผิด พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะแม้จะเป็นข้อตกลงตามสัญญา แต่หากสัญญาที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ และเจตนาสร้างความสับสนจะถือเป็นสัญญาที่มีผลตามกฎหมายได้หรือ?

pornpilast su

มกราคม 4, 2023

จริงหรือไม่ !?  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเครือข่าย (MLM) เสี่ยงโดนโทษปรับหลักล้าน หากไม่ทำตาม PDPA 

ธุรกิจขายตรง (Direct Sales) ธุรกิจเครือข่าย (MLM/Network Marketing) ธุรกิจที่นอกจากขายสินค้าหรือบริการแล้ว ยังมีการชักชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในธุรกิจ

pornpilast su

ธันวาคม 16, 2022

Big Data ยุคใหม่ สิ่งที่องค์กรธุรกิจควรรู้
และดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย PDPA

จุดเปลี่ยนของ Big Data เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมาย PDPA คุ้มครอง
ดังนั้นการเก็บใช้ข้อมูลในปัจจุบันภายใต้กฎหมายที่ควบคุมอย่างเข้มงวด
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจจะต้องเร่งปรับให้ทัน
ในที่นี้เราจึงหยิบยกกรณีของการทำ Big Data
ซึ่งธุรกิจนำมาใช้ประโยชน์จะต้องดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ใ
นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

pornpilast su

ธันวาคม 9, 2022

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยสถิติร้องเรียนหน่วยงานเอกชนฝ่าฝืน PDPA สูงถึง 83.1% !!!

ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. ได้ออกสถิติการรับเรื่องร้องเรียน และสอบถามทางโทรศัพท์เรื่อง PDPA โดยมีการจัดระยะเวลาทั้งหมด 1 ปี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2565 โดยทางสคส. แจ้งว่าใน 1 ปีที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนสูงถึง 2,246 ครั้ง

pornpilast su

ธันวาคม 9, 2022

ปกป้ององค์กรของคุณอย่างไรให้ไม่ผิด PDPA ? รู้จัก 7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right)

PDPA มีข้อกำหนดที่ให้ ‘สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ในการร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการตามสิทธิที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 30

pornpilast su

ธันวาคม 6, 2022

Q&A เรื่อง PDPA ที่ หน่วยงานรัฐ อยากรู้ !?

หลายองค์กรคงยังมีความสงสัยในเรื่องของ PDPA และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รวมถึงไขข้อสงสัยให้กับหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ PDPA Thailand จึงได้รวบรวม 5 ประเด็นคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จาก โครงการอบรมหลักสูตร ‘การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ’ ซึ่งเป็นการจัดตั้งเพื่อให้มีแนวทางในการจัดการคุ้มครองข้อมูลบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ

pornpilast su

พฤศจิกายน 25, 2022

เปรียบเทียบ GDPR กับ PDPA ในประเด็นสำคัญ

ประเทศไทยได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี อันปรากฏให้เห็นได้จากพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้กล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรากฐานมาจาก Privacy Framework ของ EU Directive 1995 (2538) อันเป็นต้นแบบ

pornpilast su

พฤศจิกายน 1, 2022

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 2 ชุดแรก พร้อมตัดสินโทษปกครองหากละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มีผลสรุปการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ชุด ได้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน และเศรษฐกิจ และ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และอื่นๆ

Natthorn Subhasaram

กันยายน 17, 2022
1 2 8