Term of Service กับกฎหมาย PDPA ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องรู้ พร้อมแนะวิธีแก้ไขให้ถูกต้อง

: คุณกำลังทำผิด PDPA อยู่รึเปล่า? ผู้ให้บริการออนไลน์ แพลตฟอร์มเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่จัดทำเงื่อนไขในการให้บริการ หรือ Term of Service ที่ยาวมากและคลุมเครือ ยากแก่การทำความเข้าใจมีความเสี่ยงมากต่อการทำผิด พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะแม้จะเป็นข้อตกลงตามสัญญา แต่หากสัญญาที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ และเจตนาสร้างความสับสนจะถือเป็นสัญญาที่มีผลตามกฎหมายได้หรือ?

pornpilast su

มกราคม 4, 2023

จริงหรือไม่ !?  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเครือข่าย (MLM) เสี่ยงโดนโทษปรับหลักล้าน หากไม่ทำตาม PDPA 

ธุรกิจขายตรง (Direct Sales) ธุรกิจเครือข่าย (MLM/Network Marketing) ธุรกิจที่นอกจากขายสินค้าหรือบริการแล้ว ยังมีการชักชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในธุรกิจ

pornpilast su

ธันวาคม 16, 2022

Big Data ยุคใหม่ สิ่งที่องค์กรธุรกิจควรรู้
และดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย PDPA

จุดเปลี่ยนของ Big Data เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมาย PDPA คุ้มครอง
ดังนั้นการเก็บใช้ข้อมูลในปัจจุบันภายใต้กฎหมายที่ควบคุมอย่างเข้มงวด
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจจะต้องเร่งปรับให้ทัน
ในที่นี้เราจึงหยิบยกกรณีของการทำ Big Data
ซึ่งธุรกิจนำมาใช้ประโยชน์จะต้องดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ใ
นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

pornpilast su

ธันวาคม 9, 2022

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยสถิติร้องเรียนหน่วยงานเอกชนฝ่าฝืน PDPA สูงถึง 83.1% !!!

ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. ได้ออกสถิติการรับเรื่องร้องเรียน และสอบถามทางโทรศัพท์เรื่อง PDPA โดยมีการจัดระยะเวลาทั้งหมด 1 ปี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2565 โดยทางสคส. แจ้งว่าใน 1 ปีที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนสูงถึง 2,246 ครั้ง

pornpilast su

ธันวาคม 9, 2022

ปกป้ององค์กรของคุณอย่างไรให้ไม่ผิด PDPA ? รู้จัก 7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right)

PDPA มีข้อกำหนดที่ให้ ‘สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ในการร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการตามสิทธิที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 30

pornpilast su

ธันวาคม 6, 2022

Q&A เรื่อง PDPA ที่ หน่วยงานรัฐ อยากรู้ !?

หลายองค์กรคงยังมีความสงสัยในเรื่องของ PDPA และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รวมถึงไขข้อสงสัยให้กับหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ PDPA Thailand จึงได้รวบรวม 5 ประเด็นคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จาก โครงการอบรมหลักสูตร ‘การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ’ ซึ่งเป็นการจัดตั้งเพื่อให้มีแนวทางในการจัดการคุ้มครองข้อมูลบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ

pornpilast su

พฤศจิกายน 25, 2022

เปรียบเทียบ GDPR กับ PDPA ในประเด็นสำคัญ

ประเทศไทยได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี อันปรากฏให้เห็นได้จากพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้กล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรากฐานมาจาก Privacy Framework ของ EU Directive 1995 (2538) อันเป็นต้นแบบ

pornpilast su

พฤศจิกายน 1, 2022

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 2 ชุดแรก พร้อมตัดสินโทษปกครองหากละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มีผลสรุปการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ชุด ได้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน และเศรษฐกิจ และ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และอื่นๆ

Natthorn Subhasaram

กันยายน 17, 2022

เอกสารที่ HR ทุกองค์กรต้องมี ดาวน์โหลดฟรี PDPA Guideline กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

เอกสารแนวปฏิบัติ PDPA Guideline โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ PDPA Thailand ผู้ประกอบการดาวน์โหลดฟรีได้ที่นี่

ICDL Thailand by DBC

กันยายน 1, 2022
1 2 8