fbpx

PDPA Thailand เข้าพบ ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์  เลขาธิการ สคบ. หารือแนวทาง PDPA

2 ธันวาคม 2565 – ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมคณะ PDPA Thailand เข้าพบหารือกับ นายสรณ์อัฑฒ์ ธนินธิพันธ์ เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และทีมคุ้มครองคดีเรื่องแนวทาง PDPA เนื่องจาก PDPA เป็นกฎหมายใหม่ที่ทาง สคบ. ยังรู้สึกว่าเป็นกังวลในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในทะเบียนของสคบ. รวมไปถึงกลุ่มผู้ทำธุรกิจขายตรงต่าง ๆ

pornpilast su

ธันวาคม 2, 2022

PDPA Thailand จับมือ TRIS Corporation รุกให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ PDPA Thailand ได้ลงนามความร่วมมือกับ TRIS Corporation เพื่อร่วมกันให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าของทั้ง 2 ฝ่ายได้รับบริการที่ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภาคเอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาครัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

pornpilast su

ธันวาคม 2, 2022

PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่หน่วยงานการศึกษา

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พร้อมทีม PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เข้าพบหน่วยงานการศึกษา 3 แห่ง หวังสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด

pornpilast su

พฤศจิกายน 23, 2022

PDPA Thailand เข้าพบ นาย อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างนโยบาย PDPA นำร่องให้สถานศึกษาทั่วประเทศ

PDPA Thailand เดินทางเข้าพบ นายอรรถพล สังขวาสี เพื่อแสดงความยินดี รับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างนโยบาลนำร่องให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ

pornpilast su

พฤศจิกายน 22, 2022

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พบ ‘ดร. นันทา หงวนตัด’ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ PDPA

11 พฤศจิกายน 2565 – ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เดินทางเข้าพบ ดร. นันทา หงวนตัด จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

pornpilast su

พฤศจิกายน 15, 2022

PDPA Thailand – พบเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ PDPA

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชนตระหนักในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA

pornpilast su

พฤศจิกายน 11, 2022

สถานศึกษาต้องปฎิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารทำอย่างไร PDPA Thailand กับ Eduzones มีคำตอบ

เมื่อ “สถานศึกษา” เป็นอีกหนึ่งประเภทองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีตัวช่วยในการดำเนินงานตามกฎหมายที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม

pornpilast su

ตุลาคม 29, 2022

PDPA Thailand ได้รับเกียรติจาก อ. เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงระหว่าง กฎหมาย PDPA กับ OIA”

อาจารย์ เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ – ร่วมอบรมเสวนาให้กับ PDPAThailand เรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

pornpilast su

สิงหาคม 26, 2022
1 2