Term of Service กับกฎหมาย PDPA ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องรู้ พร้อมแนะวิธีแก้ไขให้ถูกต้อง

: คุณกำลังทำผิด PDPA อยู่รึเปล่า? ผู้ให้บริการออนไลน์ แพลตฟอร์มเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่จัดทำเงื่อนไขในการให้บริการ หรือ Term of Service ที่ยาวมากและคลุมเครือ ยากแก่การทำความเข้าใจมีความเสี่ยงมากต่อการทำผิด พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะแม้จะเป็นข้อตกลงตามสัญญา แต่หากสัญญาที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ และเจตนาสร้างความสับสนจะถือเป็นสัญญาที่มีผลตามกฎหมายได้หรือ?

pornpilast su

มกราคม 4, 2023

Kick Off โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ รองรับ PDPA

กระทรวงดิจิทัลฯ Kick Off โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ตั้งเป้าดึงหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม 200 หน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย 5 พันล้านบาท/ปี

pornpilast su

มกราคม 4, 2023

จริงหรือไม่ !?  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเครือข่าย (MLM) เสี่ยงโดนโทษปรับหลักล้าน หากไม่ทำตาม PDPA 

ธุรกิจขายตรง (Direct Sales) ธุรกิจเครือข่าย (MLM/Network Marketing) ธุรกิจที่นอกจากขายสินค้าหรือบริการแล้ว ยังมีการชักชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในธุรกิจ

pornpilast su

ธันวาคม 16, 2022

PDPA Thailand เข้าพบ ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เข้าพบ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมาย PDPA )

pornpilast su

ธันวาคม 13, 2022

Big Data ยุคใหม่ สิ่งที่องค์กรธุรกิจควรรู้
และดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย PDPA

จุดเปลี่ยนของ Big Data เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมาย PDPA คุ้มครอง
ดังนั้นการเก็บใช้ข้อมูลในปัจจุบันภายใต้กฎหมายที่ควบคุมอย่างเข้มงวด
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจจะต้องเร่งปรับให้ทัน
ในที่นี้เราจึงหยิบยกกรณีของการทำ Big Data
ซึ่งธุรกิจนำมาใช้ประโยชน์จะต้องดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ใ
นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

pornpilast su

ธันวาคม 9, 2022

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยสถิติร้องเรียนหน่วยงานเอกชนฝ่าฝืน PDPA สูงถึง 83.1% !!!

ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. ได้ออกสถิติการรับเรื่องร้องเรียน และสอบถามทางโทรศัพท์เรื่อง PDPA โดยมีการจัดระยะเวลาทั้งหมด 1 ปี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2565 โดยทางสคส. แจ้งว่าใน 1 ปีที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนสูงถึง 2,246 ครั้ง

pornpilast su

ธันวาคม 9, 2022

อ.เธียรชัย ณ นคร ร่วมมือ PDPA Thailand หารือปรับหลักสูตร OIA&PDPA

อ.เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการคุ้มครอง ร่วมหารือเรื่องปรับปรุง หลักสูตร “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ” (OIA-PDPA)

pornpilast su

ธันวาคม 8, 2022

ปกป้ององค์กรของคุณอย่างไรให้ไม่ผิด PDPA ? รู้จัก 7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right)

PDPA มีข้อกำหนดที่ให้ ‘สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ในการร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการตามสิทธิที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 30

pornpilast su

ธันวาคม 6, 2022
1 2 10