fbpx
 • 0

  ตะกร้าสินค้า

หลักสูตร ICDL Personal Data Protection Certificate

หลักสูตร Personal Data Protection

โครงการICDL ช่วยคนไทยผ่านวิกฤตโควิด-19” หลักสูตร Personal Data Protection โดยสถาบันทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลที่ได้มาตรฐานระดับโลกจากสหภาพยุโรป (“ICDL”) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ICDL Thailand และ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล DDTI(“สถาบันฯ”) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์

ทางสถาบันฯ จัดการอบรมหลักสูตร Personal Data Protection ฟรี และมีการจัดสอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิได้รับส่วนลดพิเศษหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย (เงื่อนไขและรายละเอียดขึ้นกับแต่ละหลักสูตร) โดยมีกำหนดการดังนี้

 

หลักสูตร Personal Data Protection เรียนแบบ Social Learning ผ่าน Facebook กลุ่มปิด โดยจะเรียนวันละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 20.00 น. เป็นระยะเวลา 3 วัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  -บททั่วไปของ Data Protection และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 – การละเมิด และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  – แนวปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

(ทั้งนี้ เนื้อหาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

 

(*แก้ไขเวลาเรียนเป็น 17.00-20.00 น.)

ขั้นตอนการสมัครและเข้าร่วมอบรม ดังนี้

 1. อ่านรายละเอียดทั้งหมดและกดปุ่มสมัครด้านล่างสุด หรือ link  >>> https://forms.gle/eCbZNEPuniiwJoWA6
 2. ได้รับอีเมลตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมในวันถัดไป
 3. กดเข้า Facebook Messenger ผ่าน link >>>> http://m.me/PDPA.ICDLTHAILAND/
 4. แจ้งชื่อ – สกุลที่ท่านใช้ในการสมัครเพื่อรับ USERNAME และ PASSWORD
 5. กดขอเข้ากลุ่มปิด โดยแจ้ง USERNAME และ PASSWORD ที่ท่านได้รับแก่ admin เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ซึ่งจะทำการเปิดสิทธิ์ให้ท่านเข้ากลุ่มในลำดับต่อไป
 6. ท่านสามารถรับชม LIVE สดตามวันเวลาในกำหนดการได้ทันที

 

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมครบ 80% ของระยะเวลาในการอบรม จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

 1. คูปองส่วนลด 1,000 บาท จาก 3,000 บาทในการสอบวุฒิบัตรจาก ICDL มาตรฐานสากลสำหรับผู้ผ่านหลักสูตร Personal Data Protection หรือ
 2. คูปองฟรี มูลค่า 3,000 บาท! ในการสอบวุฒิบัตรจาก ICDL มาตรฐานสากลสำหรับผู้ผ่านหลักสูตร Personal Data Protection สำหรับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ (Participation) ระหว่างการอบรมสูงสุด เพียง 10 ท่านเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลตามที่ทางทีมงานพิจารณาเห็นสมควร) และ
 3. คูปองส่วนลด 1,000 บาท เพื่อใช้ในการสมัครอบรม Digital Marketing หลักสูตรอื่น ๆ ของทางสถาบันฯ

*ซึ่งวันเวลาในการทดสอบวุฒิบัตรจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง สืบเนื่องสถานการณ์ COVID-19 (คาดว่าประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป)

 

ทั้งนี้โครงการฯ ขอสงวนสิทธิการจัดอบรมและการสอบวุฒิบัตรให้เฉพาะบุคคลที่สมัครโดยการตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น และเนื่องจากโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและการสอบวุฒิบัตร ซึ่งโครงการสามารรถรับภาระได้เพียงบางส่วนเท่านั้น จึงไม่อาจจัดสอบฟรีให้แก่ผู้ผ่านการอบรมทุกคนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณสวรัย นัยนานนท์ / คุณสุพัตร อยู่เอี่ยม

062-859-6446 / 081-632-5918

อีเมล icdl@digitalbusinessconsult.asia

www.pdpa.online.th/Covid19-PDPC

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

X