แสดงข้อมูลการติดตาม 01

ฟีเจอร์ “แสดงข้อมูลการติดตาม” บน LINE กระทบความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล?

สืบเนื่องจากกรณีการเพิ่มฟีเจอร์ “แสดงข้อมูลการติดตาม” บนแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งแสดงจำนวนและรายชื่อของ LINE Official Account ทั้งหมดที่บุคคลได้กดติดตามเอาไว้ เกิดเป็นกระแสความกังวลใจขึ้นว่าเป็นการละเมิดและมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือไม่

Read More
PDPA GDPR นักโฆษณาดิจิทัล ต้องรู้

เรื่องเล่าและแนวทางปฎิบัติตาม GDPR/PDPA ที่ นักโฆษณาดิจิทัล ต้องรู้

ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และวิทยากรหลักสูตร ICDL PDPC สร้างความเข้าใจใน Concept พื้นฐานเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของชาวตะวันตก พร้อมชวนพูดคุยผ่านมุมมองของนักกฎหมาย และแชร์ประสบการณ์ที่เคยพบ ใน สัมมนาออนไลน์ DAAT TALK ครั้งที่ 1 เรื่อง ‘พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตั้งรับและทำความเข้าใจพร้อมแนวทางปฏิบัติ’

Read More
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 01

ประกาศแล้ว! รายชื่อ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้…

Read More
เลื่อนบังคับใช้

ด่วน! เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ออกไปอีก 1 ปี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและความไม่พร้อมในการเตรียมตัวในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามกฎหมายฉบับนี้ ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติรับข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับทราบความจำเป็นในการเลื่อนบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ออกไปอีก 1 ปี

Read More
อบรมฟรี PDPC

อบรมฟรี ICDL PDPC พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ช่วยคนไทยผ่านวิกฤตโควิด-19

ICDL จัดอบรบในหลักสูตร Personal Data Protection Certificate (PDPC) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย! ซึ่ง “โครงการ ICDL ช่วยคนไทยผ่านโควิด-19” เป็นความร่วมมือระหว่าง ICDL Thailand และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล DDTI ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

Read More
ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศ! รับสมัครคัดเลือก คณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [4-24 มีนาคม 63]

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำลังจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่มีกำหนดไว้ในตัวบทกฎหมาย

Read More
X