หน้าแรก

DATA PROTECTION CERTIFICATE

จาก ICDL มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก
และสามารถนำไปใช้อ้างอิงการทำงานได้ทั่วโลก

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกคนควรรู้และเข้าใจ

Latest Posts

Our Clients


 
 
 

more ++

“เราคือใคร” ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) – PDPA Thailand

เจาะลึก PDPA ธุรกิจประเภทไหนบ้างที่โดนผลกระทบเต็มๆ PDPA Thailand

PDPA ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ SMEs อะไรบ้าง ? 

PDPA Thailand

รู้หรือไม่ !? องค์กรคุณต้องลบข้อมูลลูกค้า !?

PDPA กับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม 
PDPA Thailand