fbpx

อบรมฟรี ICDL PDPC พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ช่วยคนไทยผ่านวิกฤตโควิด-19

อบรม PDPC

สถาบันทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลมาตรฐานระดับโลกจากสหภาพยุโรป ICDL จัดอบรบในหลักสูตร Personal Data Protection Certificate (PDPC) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย! ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือคนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

“โครงการ ICDL ช่วยคนไทยผ่านโควิด-19” เป็นความร่วมมือระหว่าง ICDL Thailand และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล DDTI ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

ทำไมต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ถูกประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบอีก 1 ปี หรือ 27 พฤษภาคม 2563 (อัปเดต! เลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี แต่ถึงกระนั้น) องค์กรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนต่างต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ เพราะแม้แต่ธุรกิจเล็ก ๆ ก็ได้รับผลกระทบแทบทั้งสิ้น และโดนกันแทบจะทุกวงการ เช่น HR การตลาดดิจิทัล ประกัน การบริการลูกค้า ฯลฯ ซึ่งคือวงการที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไว้ในครอบครองนั่นเอง หากไม่ปฎิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายอาจได้รับโทษ

  • โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับสุด 1 ล้านบาท
  • โทษทางแพ่ง จ่ายค่าเสียหายตามจริง และค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 2 เท่า
  • โทษทางปกครอง ถูกปรับอีกไม่เกิน 5 ล้านบาท

รายละเอียดการอบรม

เพราะเหตุผลข้างต้น หลักสูตร PDPC by ICDL Thailand ได้ออกแบบให้คุณได้รับความรู้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่ ตัวบทกฎหมาย PDPA และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของตนเอง ลักษณะของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้องค์กรและบุคลากรได้นำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Personal Data Protection Certificate (PDPC) เปิดให้ อบรมฟรี ในรูปแบบ Social Learning ผ่าน Facebook กลุ่มปิด โดยอบรม เวลา 17.00-20.00 น. ของวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 (เป็นระยะเวลา 3 วัน)

สมัคร อบรมฟรี วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2563 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ https://pdpa.online.th/covid19-pdpc/

 

หมดเขตกันไปแล้วนะครับสำหรับการอบรมฟรี

ใครที่พลาดโอกาสก็ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ กับหลักสูตร Personal Data Protection Certificate: PDPC เนื้อหาครอบคลุม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแนวทางการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ICDL Thailand by DBC <<< สนใจคลิกเพื่อสอบถามผ่าน Inbo